Інформація про видання

Інформація про видання

 

Юридичний науковий електронний журнал – електронне наукове фахове видання, засноване юридичним факультетом Запорізького національного університету у 2013 році.

Фахова реєстрація: електронний журнал включений до переліку електронних фахових видань України на підставі Наказу МОН України від 21 листопада 2013 року № 1609.

Зверніть увагу, що відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 32 від 15.01.2018 р. виданням у попередньому сформованому Переліку присвоєна категорія «В» терміном на два роки (до 13 березня 2020 року). Отже, «Юридичний науковий електронний журнал» є фаховим виданням категорії «В».

Індекс міжнародного центру періодичних видань: ISSN 2524-0374

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)

Періодичність видання: 6 разів на рік.

Редакція присвоює DOI до статей.

Високий теоретичний рівень наукових узагальнень забезпечений роботою фахової редакційної колегії, до складу якої залучені доктори юридичних наук, професори, заслужені юристи України та інших держав. Крім того, статті перед опублікуванням проходять зовнішнє рецензування провідними спеціалістами у галузі з усієї України.

У Юридичному науковому електронному журналі публікуються статті проблемного характеру, які висвітлюють актуальні проблеми та питання юридичної науки, пропозиції щодо вдосконалення національного законодавства, досягнення правової науки зарубіжних країн. До електронного наукового фахового видання приймаються статті з конституційного, цивільного, господарсько-процесуального, адміністративного, трудового, екологічного, земельного, аграрного, кримінального, кримінально-процесуального та інших галузей права.

Редакція електронного наукового фахового видання «Юридичний науковий електронний журнал» запрошує до співробітництва докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців, а також інших осіб, які займаються науковою діяльністю.