Вимоги до оформлення

 

Матеріали до № 10 Юридичного наукового електронного

журналу (Категорія "Б") приймаються до 30 жовтня 2021 року.

Десятий номер журналу за 2021 рік буде опублікований

на офіційному сайті журналу 30 листопада 2021 року.

 

Загальні умови:

 • Редакція Юридичного наукового електронного журналу розміщує статті авторів в мережі Інтернет на офіційному сайті видання – www.lsej.org.ua;
 • До журналу приймаються статті українською, англійською мовою;
 • Статті повинні відповідати вимогам МОН України до фахових видань та вимогам Юридичного наукового електронного журналу щодо оформлення статей;
 • Редакція журналу правомочна здійснювати наукове і літературне редагування матеріалів;
 • Редакція залишає за собою право відхилити статтю, яка не відповідає встановленим вимогам або тематиці журналу;
 • Редакція протягом тижня після отримання статті направляє автору поштою довідку про прийняття статті до публікації у журналі за підписом головного редактора, завірену печаткою.
 • Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.
 • УВАГА! Статті студентів подаються в співавторстві з науковим керівником або при наданні підписаної письмової згоди (рецензії) наукового керівника на публікацію.

 

Секції журналу:

 • Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;
 • Конституційне право; муніципальне право;
 • Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право;
 • Господарське право, господарсько-процесуальне право;
 • Трудове право; право соціального забезпечення;
 • Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право;
 • Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;
 • Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;
 • Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність;
 • Судоустрій; прокуратура та адвокатура;
 • Міжнародне право;
 • Філософія права.

 

Умови та порядок подання статей:

Для розгляду питання про публікації статті у № 10 за 2021 рік необхідно до 30 жовтня 2021 року заповнити онлайн-анкету на сайті журналу і надіслати на електронну пошту Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. :

 • статтю (назва файлу – Шевченко_стаття);
 • відскановану квитанцію про оплату внеску за публікацію (назва файлу – Шевченко_внесок);
 • Розмір внеску за публікацію статті становить 800 гривень (за статтю обсягом до 15 сторінок). Якщо обсяг роботи перевищує вказаний, вартість додаткової сторінки складає 30 гривень;

Автори отримають реквізити для оплати публікаційного внеску після проходження обов'язкового внутрішнього анонімного рецензування наукових статей та їх перевірки на плагіат.

Десятий номер журналу за 2021 рік буде опублікований на офіційному сайті журналу 30 листопада 2021 року.

 

Вимоги до оформлення статей:

 • Загальний обсяг статті – 8-15 сторінок. Поля з усіх сторін – 20 мм, шрифт: Times New Roman; кегль 14, інтервал – 1,5.
 • На початку статті обов’язково необхідно вказати УДК, дані про автора (ПІБ, посада, місце роботи) і назву статті двома мовами (мовою статті та англійською).
 • Після назви подаються анотації двома мовами (українська та англійська) та ключові слова до них (до десяти окремих слів або словосполучень).
 • Анотація українською та англійською мовою обов’язково повинна містити не менше 1800 друкованих знаків (250-300 слів).
 • Список використаних джерел слід вказувати в кінці статті в порядку появи відповідних посилань. При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».
 • У тексті статті посилання на використані джерела слід вказувати порядковим номером, виділеним двома квадратними дужками, згідно з переліком джерел (позиція цитованого видання у списку літератури, сторінка, наприклад, [16, c. 17]). Список літератури оформляється під назвою «Література».

 

Приклад оформлення статті

Приклади бібліографічних записів