Редакційна колегія

Головний редактор:

Коломоєць Тетяна Олександрівна – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, Заслужений юрист України, декан юридичного факультету, Запорізький національний університет

 

Члени редакційної колегії:

Кушнір Сергій Миколайович  доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного та трудового права, проректор з адміністративно-господарської роботи, Запорізький національний університет;

Колпаков Валерій Костянтинович – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та господарського права, Запорізький національний університет;

Бондар Олександр Григорович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного права, перший проректор, Запорізький національний університет;

Батюк Олег Володимирович – кандидат юридичних наук, доцент, член-кореспондент Національної академії наук вищої освіти України, доцент кафедри політології, державного управління та державної безпеки, Волинський національний університет імені Лесі Українки;

Волошина Владлена Костянтинівна  кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу, детективної та оперативно-розшукової діяльності Національного університету « Одеська юридична академія»;

Федчишин Дмитро Володимирович  кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри цивільного права, Запорізький національний університет;

Верлос Наталя Володимирівна  кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного та трудового права, Запорізький національний університет;

Віхляєв Михайло Юрійович  доктор юридичних наук, доцент, заступник директора, Видавничий дім «Гельветика»;

Стеценко Семен Григорович  доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, суддя, Верховний Суд;

Шарая Анна Анатоліївна доктор юридичних наук, доцент кафедри адміністративного та господарського права, Запорізький національний університет;

Діхтієвський Петро Васильович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Болокан Інна Вікторівна   доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного права, Запорізький національний університет;

Галіцина Наталя Вікторівна  доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри конституційного та трудового права, Запорізький національний університет;

Курінний Євген Володимирович  доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного та господарського права, Запорізький національний університет;

Дудоров Олександр Олексійович – доктор юридичних наук, професор, завідувач лабораторії, Луганський державний університет внутрішніх справ імені Едуарда Дідоренко;

Тернущак Михайло Михайлович  доктор юридичних наук, доцент кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;

Смирнов Максим Іванович кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу, детективної та оперативно-розшукової діяльності, Національний університет "Одеська юридична академія";

Дугенець Олександр Сергійович  доктор юридичних наук, професор, головний радник апарату Ради Безпеки Російської Федерації, Заслужений юрист Російської Федерації, Російська Федерація;

Ібрагімов Соліджон Ібрагімович – доктор юридичних наук, професор, завідувач відділу державного права, Інститут філософії, політології і права АН Республіки Таджикистан, Республіка Таджикистан;

Биргеу Михайло Михайлович  доктор юридичних наук, професор, Державний університет фізичного виховання і спорту, Республіка Молдова;

Сильченко Микола Васильович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри теорії та історії держави і права, Білоруський державний університет, Республіка Білорусь;

Уільям Дж. Уоткінс – доктор юридичних наук, прокурор Офісу прокуратури штату Південна Кароліна, Південна Кароліна, США;

Д-р Войцех Войтила – доктор гуманітарних наук у галузі філософії, науковий співробітник, Технолого-гуманітарний університет ім. Казимера Пуласького в Радомі, Польща;

Демидова Ірина Андріївна – кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри правових дисциплін, Могильовський інститут Міністерства внутрішніх справ Республіки Білорусь.