№6/2015 UKR

Повернутися до вибору мови

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;
ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Богачова Л.Л.
МЕХАНІЗМ ВИРІШЕННЯ КОЛІЗІЙ МІЖ ЄВРОПЕЙСЬКИМ І НАЦІОНАЛЬНИМ ПРАВОМ (ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ)

Кравчук В.М., Дмитрусь О.А.
ВПЛИВ ЗМІ НА ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ СВІДОМОСТІ

Кравчук М.В.
МІЖНАРОДНИЙ ЧИННИК У БУДІВНИЦТВІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ ТА ЇЇ АРМІЇ В ПЕРІОД УЦР: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Мороз С.П.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВОПОНИМАНИЯ

Парандій В.О.
ДІЯЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВОЇ СПЕЦСЛУЖБИ ДЕРЖАВНОГО ЦЕНТРУ УНР В ЕКЗИЛІ (1926–1936 РР.)

Сєрий Д.А.
ПОНЯТТЯ «АПАРАТ» ОРГАНУ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ДОЦІЛЬНІСТЬ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ У ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Ухач В.З., Марціясь І.І., Ковальський О.В.
АКТ ПРОГОЛОШЕННЯ ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 30 ЧЕРВНЯ 1941 РОКУ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ (СУЧАСНА ВІТЧИЗНЯНА ІСТОРІОГРАФІЯ)

РОЗДІЛ 2
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Голубка І.І.
ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Кравець М.О.
СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Палєєва Ю.С.
ІНСТИТУТ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ОМБУДСМЕНА: ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Сарибаєва Г.М.
ДО ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДЛЯ ЇХ ПОДАЛЬШОЇ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

РОЗДІЛ 3
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;
СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Аксютіна А.В.
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ КОЛА СУБ’ЄКТІВ СПОЖИВАННЯ ПРОДЮСЕРСЬКИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА ТА КІНЕМАТОГРАФІЇ

Василенко Л.П., Спасовська Ю.В.
МЕХАНІЗМИ ГААЗЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ ЯК КЛЮЧОВІ ЕЛЕМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ДІТЕЙ ПРИ МІЖНАРОДНОМУ УСИНОВЛЕННІ

Голенко І.П.
ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ ВІДНОСИН ЩОДО ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ

Кравчук П.С.
ПРАКТИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ІНОЗЕМЦІВ: ДОСВІД НІМЕЧЧИНИ ТА ПОЛЬЩІ

Ляшенко Р.Д., Бальковська К.І.
ШИКАНА У ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ: ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ТА ЗМІСТУ

Скрыпник О.В.
МОДЕЛЬ «ПРИНЯТИЯ И ОТКАЗА ОТ НАСЛЕДСТВА» В СТРАНАХ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ

Схаб-Бучинська Т.Я.
РОЛЬ ОЦІНОЧНИХ ПОНЯТЬ В ОБМЕЖЕННІ ДОГОВІРНОЇ СВОБОДИ

Ткачук О.С.
ЛОГІЧНА І ПРАВОВА ПРИРОДА ТА РОЛЬ ПРЕЗУМПЦІЙ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Шпуганич І.І.
БЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ: ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ

РОЗДІЛ 4
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Вергун А.О., Марченко О.В.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ АВТОМОБІЛЬНИМ ТА ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ

Леонтьєва Л.В.
СТВОРЕННЯ, ЗАХИСТ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

РОЗДІЛ 5
ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Бориченко К.В.
МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСІБ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ДОГЛЯД ЗА ДИТИНОЮ

Єрофєєнко Л.В.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Зіноватна І.В.
МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ РОБОТОДАВЦЯ ПЕРЕД ПРАЦІВНИКОМ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОПЛАТУ ПРАЦІ

Сорочишин М.В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ФОРМИ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ ЗА ПРОЕКТОМ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Юзько Т.М.
РОБОЧИЙ ЧАС І ЧАС ВІДПОЧИНКУ ЯК НЕВІД’ЄМНА КАТЕГОРІЯ ПРАВА ЛЮДИНИ НА ЖИТТЯ

РОЗДІЛ 6
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС;
ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Алімов К.О.
СПІВВІДНОШЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ РОБІТ ЯК ВИДУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СТЯГНЕННЯ ІЗ СУМІЖНИМИ ПРАВОВИМИ ПОНЯТТЯМИ

Аністратенко Ю.І.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРИНЦИПІВ ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Галіцина Н.В.
ПРОБЛЕМИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ДЖЕРЕЛ СОЦІАЛЬНОГО ПРАВА ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Зима О.Т.
ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ: ПРАВОВІ СТАТУСИ ТА ПОРЯДОК ЇХ ПРИСВОЄННЯ

Кайдашев Р.П.
НОВОВИЯВЛЕНІ ОБСТАВИНИ В АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВАХ, ЯКІ ПОНОВЛЕНІ

Капітаненко Н.П.
ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВ

Лазарєва Н.С.
ІДЕНТИФІКАЦІЯ СУТНОСТІ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Легеза Є.О.
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Лукацька Л.Г.
ІСТОРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ ТА УЧАСТІ АДВОКАТІВ У ДАНОМУ ПРОЦЕСІ

Міщук І.В.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ЧИННОГО ЗАКОНУ ПРО ТРАНСПЛАНТОЛОГІЮ: ПРОБЛЕМИ ТА НЕДОЛІКИ

Нечитайленко А.О.
ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ДИСЦИПЛІНАРНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ПОТРЕБУЄ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Нечитайленко В.А.
ДЕЯКІ ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО АДМІНІСТРАТИВНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Овчаренко Н.М., Рєзнік О.М.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАВКИ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ У РУМУНІЇ, ФРАНЦІЇ, ЛЮКСЕМБУРЗІ ТА УКРАЇНІ

Петреченко С.А.
ОДЕРЖАННЯ ДУБЛІКАТА СВІДОЦТВА ПРО НАРОДЖЕННЯ ДІТЕЙ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ АДРЕСНОЇ ДОПОМОГИ НА ДІТЕЙ ЗІ СТАТУСОМ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНОЇ ОСОБИ: НЕДОЛІКИ ЗАКОНОДАВЧОЇ ТЕХНІКИ

Припутень Д.С.
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «ПУБЛІЧНА БЕЗПЕКА» В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРАВІ

Тернущак М.М.
АНАЛІЗ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМУСУ ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО СЕРВІСУ В КОНТЕКСТІ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ

Ткачук Т.Ю.
ПРАВОВА ОХОРОНА СЛУЖБОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Фукс Н.А., Уложенко В.М.
РАХУНКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ ЯК ОРГАН ПАРЛАМЕНТСЬКОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ФІНАНСІВ: СТАТУС ТА ПОВНОВАЖЕННЯ

Чистоклетов Л.Г.
НОВИЙ ПРОЕКТ ЗАКОНУ ПРО СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Шарая А.А.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПРИНЦИПІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

РОЗДІЛ 7
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ;
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Брух Х.І.
АНАЛІЗ САНКЦІЙ СТ. 154 «ПРИМУШУВАННЯ ДО ВСТУПУ В СТАТЕВИЙ ЗВ’ЯЗОК» КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Володін О.О.
ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ОБ’ЄКТ ЗАХОПЛЕННЯ ЗАРУЧНИКІВ

Куц В.М., Мамотенко О.П.
ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЯК ЗАСІБ РЕАГУВАННЯ НА НЕЗАКОННЕ ПОВОДЖЕННЯ З АНАЛОГАМИ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ

Парасюк Н.М.
ПІДРОБЛЕННЯ ЯК ФОРМА ЗЛОЧИННОГО ДІЯННЯ (ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ)

Романов М.В.
ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗАСУДЖЕНОГО: ВИЗНАЧЕННЯ І ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

Цитряк В.Я.
ІНФРАСТРУКТУРА ПІДКУПУ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

РОЗДІЛ 8
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;
СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Алябов Ю.В.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРИЗНАЧЕННЯ ЕКСПЕРТИЗ У ПРОЦЕСІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ

Білоус О.Д.
ПРИВІД ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯВКИ ЗА ВИКЛИКОМ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Гангур Н.В.
ОБСТАВИНИ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ДОКАЗУВАННЮ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ РОЗСЛІДУВАННЯ ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВ

Капустіна М.В.
РЕЗУЛЬТАТИ ВІДОМЧОГО КОНТРОЛЮ ЯК ПІДҐРУНТЯ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

Криушенко Л.І.
ВИЗНАЧЕННЯ СПОСОБУ ВЧИНЕННЯ ШАХРАЙСТВА В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ

Марушев А.Д.
ТАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧОГО З ОБІЗНАНИМИ ОСОБАМИ НА ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗЛОЧИНІВ

Олашин М.М.
ІНСТИТУТ СУДУ ПРИСЯЖНИХ ЗА НОВИМ КРИМІНАЛЬНИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ 9
СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Лотюк Д.П.
ПРЕДСТАВНИЦЬКІ ФУНКЦІЇ ПРОКУРАТУРИ США

РОЗДІЛ 10
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Громовенко К.В.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИВАТНИХ ВІЙСЬКОВИХ ТА ОХОРОННИХ ПІДПРИЄМСТВ У ПЕРІОД ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ МІЖНАРОДНОГО ХАРАКТЕРУ

Калмикова О.С.
КОНЦЕПЦІЯ УНІВЕРСАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ

Краснікова О.В.
УЗГОДЖЕННЯ НОРМ ВНУТРІШНЬОНАЦІОНАЛЬНОГО ТА МІЖНАРОДНОГО МОРСЬКОГО ПРАВА (НА ПРИКЛАДІ АНАЛІЗУ ПРАВОВОГО СТАТУСУ «ІСТОРИЧНИХ ВОД» ТА «ІСТОРИЧНИХ ЗАТОК»)

Сердюк О.В.
ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СУДУ

Сировий О.В., Чураєва А.С.
ЗАСОБИ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ НА СХОДІ УКРАЇНИ

Столярський О.В.
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ЯК ЗАСІБ ВПЛИВУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ПОВЕДІНКУ ДЕРЖАВИ ТА ІНДИВІДА