№3/2016 UKR

Повернутися до вибору мови

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Бахновська І.П., Коваль Д.О.
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Бутирін Є.О.
КРИТИКА ЗЕМСЬКИХ ДІЛЬНИЧНИХ НАЧАЛЬНИКІВ ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ СУДОВОЇ ВЛАДИ

Кучук А.М.
ПРАВОРОЗУМІННЯ (РОЗУМІННЯ ПРАВА): ГНОСЕОЛОГІЧНІ ЗАСТОРОГИ

Половинкіна Р.Ю.
СПАДКОВІ ПРАВА ЖЕРТВ ПОЛІТИЧНИХ РЕПРЕСІЙ РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ В УКРАЇНІ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Сердюк І.А.
ВЖИВАННЯ ТЕРМІНІВ «ПРАВОВИЙ АКТ» І «ЮРИДИЧНИЙ АКТ» У СУЧАСНІЙ ЮРИДИЧНІЙ НАУЦІ

Старов А.В.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ СУТНІСНИХ ОЗНАК ГЛОБАЛЬНОЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ: ДЕЯКІ ПИТАННЯ

РОЗДІЛ 2
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО, МАНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Барліт А.Ю.
ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУЦІЇ УПОВНОВАЖЕНОГО З ПРАВ УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ («ШКІЛЬНОГО ОМБУДСМЕНА») ЯК ДІЄВОГО МЕХАНІЗМУ ПОДОЛАННЯ БУЛЛІНГУ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Роговенко О.В.
КРИТЕРІЇ ПРОВЕДЕННЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

Ярема Н.І.
ЛІКВІДАЦІЯ ВИЩИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ СУДІВ ЯК ЛАНКИ СУДОВОЇ СИСТЕМИ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

РОЗДІЛ 3
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;
СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Горобець Н.О.
ОСОБИСТЕ ЖИТТЯ: ТАЄМНИЦЯ ЧИ ПОВАГА?

Гресь Н.М.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА КОНТАКТ ТА СПІЛКУВАННЯ З ДИТИНОЮ ПРИ ОКРЕМОМУ ПРОЖИВАННІ БАТЬКІВ

Денисяк Н.М.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ НОТАРІУСІВ В НІМЕЧЧИНІ

Діденко Л.В.
ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

Донцов Д.Ю.
ЗАХИСТ МАЙНОВИХ ПРАВ ПОДРУЖЖЯ В СПАДКОВИХ ВІДНОСИНАХ

Дьордяй В.П., Бєлов Д.М.
ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ВЛАСНИКАМИ ЖИТЛОВИХ ТА НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ РЕФОРМИ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Мельник О.О.
ЗВІЛЬНЕННЯ БОРЖНИКА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У РАЗІ НЕМОЖЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ ДОГОВІРНОГО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Сигидин М.М.
ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО ДОГОВОРУ

Ставицький В.А.
СУБ’ЄКТНИЙ СКЛАД ДОГОВОРУ ПРО ПОРЯДОК ВОЛОДІННЯ ТА КОРИСТУВАННЯ СПІЛЬНИМ НЕРУХОМИМ МАЙНОМ

Цірат К.Г.
LEX MERCATORIA В ЯКОСТІ ОБРАНОГО ПРАВА У МІЖНАРОДНИХ КОМЕРЦІЙНИХ ДОГОВОРАХ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ

РОЗДІЛ 4
ТРУДОВЕ ПРАВО

Грекова М.М.
МЕХАНІЗМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ

Жукова А.І.
ПРОЯВ ФУНКЦІЙ ТРУДОВОГО ПРАВА У СФЕРІ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Мединська Л.В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ НЕПОВНОЛІТНІХ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Островерх А.М.
РОЗВИТОК СИСТЕМИ ГАРАНТІЙНИХ ВИПЛАТ У КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

РОЗДІЛ 5
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС;
ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Гаркуша В.В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

Євтушенко І.В.
ДОСВІД ДІЯЛЬНОСТІ СИЛ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ ТА МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ З ВРЕГУЛЮВАННЯ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ НА ТЕРИТОРІЇ КРАЇН ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ

Кучма К.С.
ПРАВОВА ОСНОВА НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

Лебедєва А.В.
СТАН ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СФЕРИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО ОСВІТЛЕННЯ В УКРАЇНІ

Литвин І.І.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Молчанов Р.Ю.
ПОВНОВАЖЕННЯ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Борсук С.С., Рєзнік О.М.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ФІКСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ

Сикал М.М., Ткаченко О.Г.
ПИТАННЯ РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ «КОНТРОЛЬ» І «НАГЛЯД» ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Товкун Л.В.
ОКРЕМІ ПРАВОВІ АСПЕКТИ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ

Фокша Л.В.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ ЗМІСТ МІСЦЕВИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ

Цой В.К.
ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В АУДИТОРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Якубовський Р.В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ЦЕНТРАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА

РОЗДІЛ 6
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ;
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Веселов М.Ю., Заремба Т.С., Олешицька В.Е.
ІНСТИТУТ ІМУНІТЕТУ СВІДКА В КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ПРАВІ

Коробка О.С.
ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВОДІЇВ, ЩО ВЧИНИЛИ ДТП У СТАНІ АЛКОГОЛЬНОГО СП’ЯНІННЯ

Кревсун О.М.
ПЕРЕВЕДЕННЯ ЗАСУДЖЕНИХ У МЕЖАХ ОДНІЄЇ ВИПРАВНОЇ КОЛОНІЇ. НАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Тарасова М.В.
ПЕРЕХІД ДО ОДИНОЧНОГО УТРИМАННЯ ЗАСУДЖЕНИХ ЯК ОДИН ІЗ АКТУАЛЬНИХ НАПРЯМІВ РЕФОРМУВАННЯ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Туваклієва М.М.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ЗМІНИ ПОРЯДКУ ЗАРАХУВАННЯ СУДОМ СТРОКУ ПОПЕРЕДНЬОГО УВ’ЯЗНЕННЯ У СТРОК ПОКАРАННЯ

Федотова Г.В.
ЗАСАДИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОСТУПКУ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Ходарєва В.І.
ПИТАННЯ МАЛОЗНАЧНОСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ

РОЗДІЛ 7
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;
СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Динту В.А.
ОБСТАНОВКА ЗЛОЧИНУ ЯК ДЖЕРЕЛО ДОКАЗОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Ільченко О.В.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСТАВИ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Кислюк Р.Л., Ковальова Р.Я.
ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИКИ ПРОВЕДЕННЯ ОСВІДУВАННЯ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗҐВАЛТУВАНЬ

Мельник Р.В., Голдинський І.А.
МЕХАНІЗМ УТВОРЕННЯ СЛІДІВ НА КУЛЯХ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ПОСТРІЛІВ

Смирнов М.І.
ФУНКЦІОНАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРОРА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Степанов О.С., Сольонова О.О.
ПРЕДМЕТ ПОКАЗАНЬ ПОТЕРПІЛОГО, ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПЕРЕВІРКИ

РОЗДІЛ 8
СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Божков В.В.
ПОНЯТТЯ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АДВОКАТА

Волошина Л.О.
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ СТРАХУВАННЯ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Святоцька В.О.
ЕТИЧНІ (ДЕОНТОЛОГІЧНІ) ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТІВ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС

РОЗДІЛ 9
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Андрейків А.І.
РОЛЬ ЗВИЧАЄВИХ НОРМ В ПРАКТИЦІ ОРГАНІВ МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОСУДДЯ

Денисенко С.І.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА В УМОВАХ СУЧАСНИХ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ

Забара І.М.
МІЖНАРОДНІ ПРАВОВІДНОСИНИ – ОСНОВА МІЖНАРОДНОГО ПРАВОПОРЯДКУ(ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ)

Стаценко А.В.
РЕФОРМА УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІЦІЇ: АМЕРИКАНСЬКИЙ ДОСВІД

РОЗДІЛ 10
ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Гайворонюк Н.В.
СУЧАСНІ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ КОНЦЕПЦІЇ ПРАВОРОЗУМІННЯ І ПРОБЛЕМА ІДЕНТИЧНОСТІ

Олексюк М.М.
ДЕТЕРМІНАЦІЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ПОКАРАННЯ У ДИСКУРСІ ЗАРУБІЖНОЇ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВОЇ ДУМКИ