№5/2016 UKR

Повернутися до вибору мови

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Гуща К.О.
ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ У ПЕРІОД НЕПУ

Легка О.В.
ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ ПРАВА ЯК СПОСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ НОРМ ПРАВА

Ромащенко В.А.
АЗІЙСЬКА МОДЕЛЬ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

РОЗДІЛ 2
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Денисяк Н.М.
ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ВЧИНЕННЯ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ

Розгон О.В.
КОЛІЗІЙНІ ПИТАННЯ СПАДКУВАННЯ ЗАЧАТОЇ, АЛЕ ЩЕ НЕ НАРОДЖЕНОЇ ОСОБИ

РОЗДІЛ 3
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Вaкoлюк С.М.
ЮРИДИЧНA ПРИРOДA ЦIЛIСНOГO МAЙНOВOГO КOМПЛЕКСУ ТA OСOБЛИВOСТI ЙOГO ВIДЧУЖЕННЯ

Деревянко Б.В.
ОКРЕМІ НЕТОЧНОСТІ В РЕГУЛЮВАННІ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ В УКРАЇНІ

Ліллемяе О.Е.
ДЕРЖАВНА ДОПОМОГА НА НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ, ТЕХНІЧНИЙ РОЗВИТОК ТА ІННОВАЦІЙНУ ДІЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ З РЕКОНСТРУКЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Ляшенко А.А.
ПРАВОВА ПРИРОДА І ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПО СТВОРЕННЮ І РЕАЛІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ

Панченко К.О.
ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ СУДОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ 4
ТРУДОВЕ ПРАВО

Грекова М.М., Греков Є.А.
СОЦІАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ ЗБЛИЖЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ТА НАЦІОНАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У ТРУДОВІЙ СФЕРІ

РОЗДІЛ 5
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Алімов К.О.
ПІДСТАВИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ РОБІТ ЯК ВИДУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СТЯГНЕННЯ

Ганзицька Т.С.
СУЧАСНЕ РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРИ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ

Карелін В.В.
СТАН НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ І ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕЖИМУ В СФЕРІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

Менів Л.Д.
ДО ПИТАННЯ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

Прус Л.Р.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО МИТНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ В ЧАСТИНІ МИТНОЇ ВАРТОСТІ ТОВАРІВ І МЕТОДІВ ЇЇ ВИЗНАЧЕННЯ

Reshetnik A.R.
ЕФЕКТИВНІ КОМУНІКАЦІЇ У СУДАХ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ

Сикал М.М., Шамрук Н.Б.
ЩОДО ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ І НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ПРОТИДІЇ НАСИЛЬСТВУ В СІМ’Ї

Чайка В.В.
НАУКОВІ ПІДХОДИ ЩОДО ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ ПУБЛІЧНОГО ІНТЕРЕСУ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ

Шляхтич В.В.
ДЕРЖАВА ТА ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ ЯК ГОЛОВНІ УЧАСНИКИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ

РОЗДІЛ 6
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ

Бельський Ю.А.
ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ

Бровко В.М.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ СУБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ УМИСНОГО ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, АБО ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ

Дудоров О.О.
ПРО ЧЕРГОВУ СПРОБУ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАОХОЧУВАЛЬНОЇ НОРМИ, РОЗРАХОВАНОЇ НА ОСІБ, ЯКІ ВЧИНИЛИ УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ

Кутєпов М.Ю.
НАУКОВІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Паламарчук Г.В.
ПРОТИДІЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЮ КОНТРАБАНДИ НА ПРИКОРДОННИХ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ

Полегенька О.Р.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СПІВУЧАСТІ У ВІЙСЬКОВИХ ЗЛОЧИНАХ

РОЗДІЛ 7
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

Біленчук П.Д., Шульга О.О.
НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ СУДОЧИНСТВА У СФЕРІ ОХОРОНИ Й ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Гирович В.В.
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО ПІЗНАННЯ СУДДІ ТА ЗАСАДА БЕЗПОСЕРЕДНОСТІ

Дяков В.С.
ПРОЦЕСУАЛЬНІСТЬ (ФОРМУВАННЯ) ЙМОВІРНОСТІ ТА ВІРОГІДНОСТІ ЗНАННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Карпенко Р.В.
ОБСТАВИНИ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ДОКАЗУВАННЮ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ТІЛЕСНИХ УШКОДЖЕНЬ, УЧИНЕНИХ НЕПОВНОЛІТНІМИ

Крикливець Д.Є.
МОДЕЛІ СУДОВОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДОСУДОВИМ РОЗСЛІДУВАННЯМ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВ

Лук’янчиков Б.Є., Лук’янчикова В.Є.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРАКТИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ АЛКОТЕСТЕРІВ ПРАЦІВНИКАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Мельник Р.В., Гамера В.А., Голдинський І.А.
ПРО ЗРОСТАННЯ КІЛЬКОСТІ ЗЛОЧИНІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ПЕРЕРОБЛЕНОЇ ГАЗОВОЇ ТА СТАРТОВОЇ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ

Мельник Р.В., Гамера В.А., Голдинський І.А.
ПОНЯТТЯ САМОРОБНОЇ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ

Мельник Р.В., Гамера В.А., Толочин Д.В.
ЩОДО ДЕЯКИХ ПИТАНЬ ПРО КЛАСИФІКАЦІЇ АТИПОВОЇ (САМОРОБНОЇ) ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ

Мельник Р.В., Гамера В.А., Толочин Д.В.
АВТОМАТИЗОВАНА БАЛІСТИЧНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА «ТАИС»

Мельник Р.В., Голдинський І.А., Гамера В.А.
СУДОВА БАЛІСТИКА: КЛАСИФІКАЦІЯ ТА СЛІДИ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ, ОГЛЯД ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ

Мельник Р.В., Голдинський І.А., Гамера В.А.
КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ

Мельник Р.В., Гамера В.А., Толочин Д.В.
ПОНЯТТЯ, ВИДИ ТА СПОСОБИ ПЕРЕРОБКИ ОБ’ЄКТІВ У ВОГНЕПАЛЬНУ ЗБРОЮ

Мирошниченко Ю.М.
ПРИНЦИП ВІЛЬНОЇ ОЦІНКИ ДОКАЗІВ В АСПЕКТІ НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДУ ТА САМОСТІЙНОСТІ СУДДІ У ВИРІШЕННІ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ

РОЗДІЛ 8
СУДОУСТРІЙ

Коробка О.С.
ДО ПИТАННЯ ПРО РЕФОРМУВАННЯ СУДОВОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ

Лагнюк О.М.
ЛІКВІДАЦІЯ ВИЩОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО СУДУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ І ПОДАЛЬША ДОЛЯ СУДДІВ ЦЬОГО СУДУ

Овсяннікова О.О.
ПОНЯТТЯ ТА СИСТЕМА СУБ’ЄКТІВ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ ЩОДО СУДОВОЇ ВЛАДИ

РОЗДІЛ 9
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Забара І.М.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ (ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ)

Кравчук М.Ю.
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Філяніна Л.А., Любова Н.О.
ГЕНОЦИД ЯК ОДИН ІЗ НАЙЖОРСТОКІШИХ МІЖНАРОДНИХ ЗЛОЧИНІВ