№2, Том 2/2020

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Бараненко Д.В., Дідківська Г.В.
ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ЯК НОВА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Геращенко І.В.
РОЗСТРОЧЕННЯ ГРОШОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ (ПОДАТКОВОГО БОРГУ) ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДОГОВІРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАТКОВИХ ВІДНОСИН

Зубко Г.Ю.
ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО У СФЕРІ БЕЗПЕКИ СТРАТЕГІЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

Князєв В.С.
ЩОДО КЛАСИФІКАЦІЇ ТОВАРІВ: МИТНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Кобрусєва Є.А.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ПРИ РОЗГЛЯДІ СПРАВ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ГРОМАДЯН НА МИРНІ ЗІБРАННЯ В УКРАЇНІ

Коваленко Б.В.
ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ПРИНЦИПІВ СЛУЖБОВОГО ПРАВА

Кожура Л.О.
ЮРИДИЧНИЙ АНАЛІЗ СУБ’ЄКТУ ТА СУБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ СКЛАДУ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ЩО ПОРУШУЮТЬ ПРАВО НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Куркова К.М.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВИХ ГАРАНТІЙ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ЯК ІНСТРУМЕНТІВ МЕХАНІЗМУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Ліпинський В.В.
СУБ’ЄКТИ ТЛУМАЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНИХ ПРАВОВИХ НОРМ

Мазурик Р.В.
АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ОБЛАСНИХ ПРОКУРАТУР

Мілієнко О.А.
ПРИПИНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ АКТІВ: ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ

Рижий А.В.
ПРАВОВА ПРИРОДА ПОДАТКУ НА МАЙНО

РОЗДІЛ 2КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Кузьменко С.С.
ІНСТИТУТ ПРИМИРЕННЯ ЯК ОДНА З ФОРМ ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ У СПРАВАХ ДІТЕЙ

РОЗДІЛ 3 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Буга А.Ю.
ОСОБА ЗЛОЧИНЦЯ В СТРУКТУРІ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З НЕЗАКОННИМ ОБІГОМ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Закревська Т.О.
ЩОДО ПОНЯТТЯ ОХОРОНИ ПРАВ, СВОБОД ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ СВІДКА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Кулянда М.І., Суходольська А.А.
ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕВІРКИ АПЕЛЯЦІЙНИМ СУДОМ СУДОВИХ РІШЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ДОСУДОВИМ РОЗСЛІДУВАННЯМ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ